TÌM HIỂU NGÀNH NGHỀ

December 21, 2016
5bec979afa058b1abc6f46d87c7328f8

NGÀNH BẢO TỒN – BẢO TÀNG

Ngành Bảo tồn – Bảo tàng và ngành Khảo cổ học là hai ngành học gần, có liên quan đến nhau, có thể tác nghiệp lẫn […]
December 14, 2016
1466858692

NGÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐƯỜNG THUỶ (Khai thác thuỷ sản, Quản lý biển…)

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hàng Hải . . .         Mục tiêu đào tạo Đào tạo Cử nhân ngành Bảo đảm an toàn đường […]
December 13, 2016
bac-si

NGÀNH BÁC SỸ THÚ Y

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (Bác sĩ Thú y, Dược thú y); Trường ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Hồng Đức (Chăn nuôi – […]
November 26, 2016
alotin-vn_1404284842_d246029440a053c062d22405c9db1b2e

Tìm hiểu về ngành Y

Lại một mùa tuyển sinh Đại Học nữa sắp đến, đối với mỗi học sinh cuối cấp ba chắc hẳn đã có những sự lựa chọn […]