NGÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐƯỜNG THUỶ (Khai thác thuỷ sản, Quản lý biển…)

bac-si
NGÀNH BÁC SỸ THÚ Y
December 13, 2016
Đừng tưởng chuyện nhỏ
Thích nghi
December 15, 2016

NGÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐƯỜNG THUỶ (Khai thác thuỷ sản, Quản lý biển…)

1466858692

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hàng Hải . . .

        Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân ngành Bảo đảm an toàn đường thủy có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực an toàn đường thủy, có khả năng nắm bắt và giải quyết được những vấn đề khoa học công nghệ có quan hệ trực tiếp tới hệ thống các công trình bảo đảm an toàn giao thông trên sông và trên biển, có năng lực để nắm bắt những tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại của thế giới; vận dụng vào điều kiện thực tế của đất nước, góp phần đưa ngành Bảo đảm an toàn đường thủy đạt được trình độ tiên tiến trong khu vực.

           Môn học chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Khí tượng thủy văn; Cơ kết cấu; Trắc địa phổ thông; Luật kinh tế xây dựng; Địa văn; Thiên văn; Cơ học đất và nền móng; Bê tông cốt thép; Động lực sông biển; Địa mạo và địa chất công trình; Trắc địa và cao cấp bán đồ; Thiết bị báo hiệu đường thủy; Điều động và quy tắc tránh va; Công trình cảng; Đo đạc biển; An toàn hàng hải; Trắc địa và cao cấp bản đồ; Công trình báo hiệu đường thủy; Luật hàng hải; images1160134_c_u____1Thi công công trình đường thủy; Thành lập bản đồ địa hình đáy biển; Công trình đường thủy; Chụp ảnh hàng không; Kinh tế trắc địa; Tìm kiếm và cứu nạn…

 

            Việc làm sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư ngành Bảo đảm an toàn đường thủy có thể làm việc trên tàu thủy, trên các công trình nổi, dàn khoan hoặc làm ở Cảng, Cục hoặc Ban quản lý đường sông…imageview