Sự kiện

July 20, 2017

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP”HIỂU MÌNH HIỂU NGHỀ SÁNG TƯƠNG LAI” tại trường THPT TRÍ ĐỨC

Ngày 24/12/2016 TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG TP.HỒ CHÍ MINH phối hợp với trường Trung học phổ […]
July 19, 2017
15621605_1835532936699171_1986652134755641067_n

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP”HIỂU MÌNH HIỂU NGHỀ SÁNG TƯƠNG LAI” tại trường THPT BÌNH PHÚ

Ngày 22/12/2016 TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG TP.HỒ CHÍ MINH phối hợp với trường Trung học phổ […]
July 19, 2017
15590579_1834245943494537_7734812710489289622_n

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP”HIỂU MÌNH HIỂU NGHỀ SÁNG TƯƠNG LAI” tại trường THPT VÕ MINH ĐỨC

Ngày 19/12/2016 TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG TP.HỒ CHÍ MINH phối hợp với trường Trung học phổ […]
December 15, 2016
15493930_1748609582129053_1090743238_n

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP”HIỂU MÌNH HIỂU NGHỀ SÁNG TƯƠNG LAI” tại trường THPT HÙNG VƯƠNG

Ngày 15/12/2016 TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG TP.HỒ CHÍ MINH phối hợp với trường Trung học phổ […]
December 15, 2016
15337630_708571769312881_3488622141322041940_n

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP”HIỂU MÌNH HIỂU NGHỀ SÁNG TƯƠNG LAI” tại trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Ngày 12/12/2016 TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG – GIÁ TRỊ SỐNG TP.HỒ CHÍ MINH phối hợp với trường Trung học phổ thông […]